WIT z certyfikatem „UCZELNIA LIDERÓW 2020”

02/07/2020

Nasza Uczelnia po raz kolejny otrzymała certyfikat „Uczelnia Liderów” wraz z nagrodami specjalnymi.

Program „Uczelnia Liderów” akredytuje Uczelnie nowoczesne, dynamiczne, blisko powiązane z rynkiem pracy i gospodarką, zapewniające swoim studentom znakomite warunki kształcenia, wyróżniające się na rynku działaniami zorientowanymi na efektywną edukację praktyczną studentów.

Certyfikaty „Uczelnia Liderów” są przyznawane od 2011 roku.

Wyniki programu i lista Laureatów tytułu „Uczelnia Liderów” to zarówno ważna informacja dla maturzystów wybierających miejsce dalszego kształcenia, jak i źródło wiedzy o polskim rynku szkolnictwa wyższego, innowacyjnych działaniach najlepszych polskich uczelni i ich osiągnięciach.

WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN otrzymała również nagrody nadzwyczajne:

  • Wyróżnienie Specjalne „Akademicki Oscar” z okazji X edycji Konkursu „Uczelnia liderów” - wyróżnienie dla Uczelni i ich jednostek organizacyjnych najwyżej ocenianych w historii Konkursu „Uczelnia Liderów”.
  • Certyfikat Platynowy - wyróżnienie nadane Uczelniom, które po raz ósmy uzyskują certyfikat „Uczelnia Liderów”.

Lista laureatów 2020
Wyróżnienia Nadzwyczajne

WIT z certyfikatem Uczelnia Liderów 2020 WIT z certyfikatem Uczelnia Liderów 2020 WIT z certyfikatem Uczelnia Liderów 2020

WIT z certyfikatem „UCZELNIA LIDERÓW 2020”