Zdalne nauczanie w WIT

Władze WIT w celu zachowania ciągłości procesu kształcenia, zdecydowały o wykorzystaniu zdalnego modelu nauczania opartego na Microsoft Teams. #UczSięZdalnie

Szanowni Studenci! W związku z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych Władze WIT w celu zachowania ciągłości procesu kształcenia, zdecydowały o wykorzystaniu zdalnego modelu nauczania opartego na Microsoft Teams.

Zaczęliśmy od założenia wszystkim studentom i wykładowcom kont umożliwiających korzystanie z aplikacji Microsoft Teams i rozesłaliśmy dane do ich zainicjowania na szkolne adresy mailowe. Sukcesywnie będziemy poszerzali ofertę zajęć prowadzonych w oparciu o aplikację Teams.

Prosimy Państwa o cierpliwość i zrozumienie, że realizacja tego zadania wymaga rozwiązania wielu problemów technicznych i organizacyjnych. Pewnie nie uda nam się całkowicie zastąpić nauczania tradycyjnego, ale zapewniamy, że czynimy wszelkie starania, abyście osiągnęli zaplanowane efekty kształcenia. Aktualnie wykładowcy podejmują również samodzielnie próby realizowania treści przedmiotowych w oparciu o dostępne narzędzia informatyczne: szkolną pocztę elektroniczną i system informatyczny UBI. Apelujemy o aktywne uczestnictwo w tych formach pracy.

Zachęcamy Państwa do czynnego uczestnictwa w kolejnych etapach wdrażania zdalnego nauczania – będzie to bardzo motywujące dla działu IT Uczelni i dla wszystkich wykładowców!

Niezbędne informacje dotyczące pracy z aplikacją Microsoft Teams i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych zdalnie za jej pomocą będziecie Państwo otrzymywali w najbliższym czasie na uczelniane adresy poczty elektronicznej. W miarę postępu prac będziemy informowali o terminach, w których kolejne zajęcia będą prowadzone w sposób zdalny.

Uwagi i komentarze do działania aplikacji studenci i wykładowcy mogą zgłaszać na:

ubi-teams@wit.edu.pl

prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
Rektor

Aktualności


Funkcjonowanie WIT w roku akademickim 2020/2021
Rekrutacja
23/07/2020

Funkcjonowanie WIT w roku akademickim 2020/2021

Informacje o sposobie organizacji zajęć dydaktycznych w nowym roku akademickim.
Super zarobki Absolwentów WIT
Rekrutacja
16/07/2020

Super zarobki Absolwentów WIT

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów właśnie został zaktualizowany o kolejny rocznik.
Nasz wykładowca został Honorowym członkiem CEIDA
Aktualności
09/07/2020

Nasz wykładowca został Honorowym członkiem CEIDA

Wykładowca na kierunku Grafika WIT - dr Piotr Krochmalski, został Honorowym członkiem CEIDA. Serdecznie gratulujemy!