Certyfikat Uczelnia Liderów 2021 dla WIT

09/07/2021

Certyfikat przyznany został w XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.

Wyróżnienie – WIT Liderem Kształcenia Zdalnego

Wyróżnienie „Lider Kształcenia Zdalnego” przyznane zostało w ramach XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. Wyróżnienie zostało nadane Uczelniom i ich jednostkom organizacyjnym, które – w ocenie Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i szkolnictwa Wyższego – wykazały się wdrożeniem najbardziej zaawansowanych, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-learningu.

 

WIT otrzymała ten certyfikat już po raz kolejny, bo należy do grona najlepszych uczelni niepublicznych, nie tylko w skali Warszawy czy woj. mazowieckiego, ale w wymiarze ogólnopolskim – stawia na jakość i innowacyjność programu oferowanych studiów.

Uczelnia stale umacnia swoją pozycję akademicką i konsekwentnie buduje markę szkoły prestiżowej, elitarnej, zorientowanej zarówno na budowanie kultury jakości, jak również przekazywanie studentom wykształcenia praktycznego, aplikacyjnego, o silnej orientacji rynkowej. Tworząc nowe specjalności współpracujemy z najlepszymi pracodawcami w Polsce. Dzięki temu nasi studenci zdobywają wiedzę na najwyższym poziomie, ale również odbywają ciekawe staże i praktyki, które ułatwiają im sukces na rynku pracy

Wyróżnienia otrzymają szkoły wyższe, które wdrożyły najbardziej zaawansowane, oryginalne, nowoczesne i efektywne systemy zapewniania jakości kształcenia, determinujące rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjające innowacyjności w dydaktyce akademickiej.

Certyfikat Uczelnia Liderów 2021 dla WIT