"KOŁO sztuki" – cykl autorskich wykładów monograficznych dra Artura Tanikowskiego

23/04/2021

Ideą projektu jest poszerzenie wiedzy i rozbudzenie zainteresowań różnymi obszarami kultury wizualnej, a co za tym idzie – także zmiana sposobu postrzegania otaczającej nas rzeczywistości w jej aktualnych desygnatach i patrzenia na wizualną spuściznę przeszłości.

Treść i zawartość każdego z wykładów z obiektywnych względów nie aspiruje do prezentacji czy naświetlenia całości zagadnienia ujętego tytułem. Podlega subiektywnemu wyborowi autora.

Poznaj tematy wykładów w cyklu "KOŁO sztuki"