Wystawy Joanny Mankiewicz w Bułgarii i Rumunii

Dwie wystawy Joanny Mankiewicz – prowadzącej zajęcia na kierunku Grafika WIT z liternictwa, typografii oraz projektowania graficznego.

Joanna Mankiewicz

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydziału Grafiki i Malarstwa. Malarka, graficzka i ilustratorka, uczestniczka licznych wystaw w kraju i za granicą. Od 2009 roku członkini Związku Polskich Artystów Plastyków. Przez wiele lat związana z warszawskim środowiskiem reklamowym oraz wydawniczym. Poza współpracą z agencjami reklamowymi i wydawnictwami prowadzi też własną firmę graficzną JOJO studio. W 2006 roku rozpoczęła pracę jako wykładowca akademicki. Na kierunku Grafika w WIT - Szkole Wyższej pod auspicjami PAN prowadzi zajęcia z liternictwa, typografii oraz projektowania graficznego

Układy typograficzne

20 - 25 września 2021

Wielkie Tyrnowo / Bułgaria

Seria prac wykonanych w technice kolażu, koncentrujących uwagę na formie wizualnej litery. W tym wydaniu znaki alfabetu łacińskiego zyskują swoistą osobowość, a temat typografii, kojarzony zazwyczaj głównie z funkcją użytkową, przenosi się w świat sztuk pięknych. Mimo, iż pismo zostało stworzone w celu ułatwienia komunikacji miedzyludzkiej, wyłącznym celem autorki jest pobudzenie odbiorcy do aktywnej i w pełni świadomej percepcji wartości estetycznych. Artystka mysli o literze jak o obrazie, bada wyłącznie zależności między znakami oraz ich formą, nie wchodzi w układy słowne oraz znaczeniowe. Pryzmat doznania estetycznego jest tu na pierwszym miejscu, bez rozpatrywania relacji obraz-treść, obecna jest tu wyłącznie forma plastyczna bez przekazu lingwistycznego.

Więcej o wystawie 

Cząstki pierwotne

27 września - 2 października 2021

Kluż-Napoka / Rumunia

Seria wielkoformatowych monochromatycznych prac wykonanych w maksymalnym masyceniu czerni i bieli. Struktury wyłaniające się z czarnego tła obdarzone własnym życiem, są abstrakcyjnym zapisem obecnych w przyrodzie rytmów i sił. Zainteresowania artystki ukierunkowane są na to, co pozornie najprostsze, najbardziej elementarne, koncentrują się na działaniu punktu, a punkt można uznać za formy elementarne każdego dzieła. Kandinsky pisał: „Punkt jest małym światem - ze wszystkich stron, mniej lub więcej odciętym i prawie wyrwanym z otoczenia. Nazywa też punkt „praelementem malarstwa”, a świat wedłg niego to „kompleksy punktów, które w rozmaitych prawidłowych konstelacjach unoszą się w geometrycznej nieskończoności”. Te podstawowe elementy w połączeniu z zastosowaniem takich środków jak kontrast, równowaga, rytm i przestrzeń mogą być bazą do powstania kompozycji zarówno abstrakcyjnych, jak złożonych realistycznych układów.

Więcej o wystawie