Studenckie Koło Naukowe FOKS opracowuje system M-STOS

Studenckie Koło Naukowe FOKS po fazie ogólnego rozpoznania elementów składających się na budowę systemów Internetu rzeczy zajęło się realizacją pomysłu wykonania „Modelowego Systemu Teleopieki nad Osobami Starszymi (M-STOS)”.

W miesiącu lutym Studenckie Koło Naukowe FOKS nawiązano współpracę z firmą teamgnesda consalting, która w ramach podpisanej z Uczelnią umowy darowizny przekazała na rzecz Koła 1.500 zł. Otrzymana darowizna zostanie przeznaczona na zakup elementów do budowy modelu Systemu Teleopieki dla Osób Starszych oraz Punktu Pomiaru Jakości Powietrza.

Jakie zalety ma opracowanie systemu M-STOS w ramach prac Koła?

  1. Procesy związane z opieką nad osobami starszymi są powszechnie znane, do zamodelowania tych procesów nie są wymagane wywiady z użytkownikami.
  2. Model uwzględnia wszystkie typowe warstwy systemów Internetu Rzeczy takie jak akwizycja danych z czujników, wstępna obróbka danych, transmisję danych przez Internet oraz przetwarzanie i zobrazowanie danych na platformie IoT. Przy projektowaniu i realizacji modelu występują problemy projektowania procesów biznesowych, BigData, maszynowego uczenia, elementy sztucznej inteligencji.
  3. W opiece nad osobami starszymi istotne jest zwłaszcza monitorowanie parametrów życiowych np. temperatura, puls, natlenienie krwi – parametry te są powszechnie znane i nie wymagają dodatkowej pracy nad ich poznaniem.
  4. Drugim obszarem monitorowanie jest otoczenie osoby starszej, które wymaga pomiaru np. temperatury pomieszczenia, obecności gazów, pożaru.
  5. Czujniki przeznaczone do monitorowania parametrów życiowych jak i otoczenia są ogólnie dostępne w niskiej cenie.

Studenckie Koło Naukowe FOKS opracowuje system M-STOS

W roku akademickim 2020/2021 (zima, lato) prace Koła skupiały się na budowie modelu Systemu Teleopieki dla Osób Starszych (M-STOS). Model systemu został podzielony na następujące elementy.

  1. Centralna platforma IoT zbudowana na bazie oprogramowania open source ThingsBoard. Zadaniem platformy jest gromadzenie danych przesyłanych poprzez Internet z czujników, przetwarzanie danych oraz ich zobrazowanie.
  2. Lokalnego punktu monitorowania zbudowanego na bazie mikrokontrolera Raspberry Pi i inteligentnej kamery z rozpoznawaniem obiektów (np. twarzy).
  3. Koncentratora czujników zbudowanego na bazie mikrokontrolerów Arduino i ESP8266. Koncentrator przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach osób wymagających teleopieki.

Aktualnie pierwsze wersje elementów systemu zostały wykonane i uruchomione. Po przeprowadzeniu testów członkowie Koła postanowili ulepszyć zastosowane rozwiązania i zwiększyć funkcjonalność centralnej platformy.

W semestrze 2020/2021 lato rozpoczęto realizację dodatkowo dwóch tematów:

  1. Model stacji meteorologicznej – wykonane rozwiązanie będzie umożliwiało pomiar podstawowych parametrów takich jak temperatura, ciśnienie, wilgotność i przesyłanie zebranych danych na platformę IoT np. odpowiedni skonfigurowany ThingsBoard.
  2. Model punktu pomiaru jakości powietrza – za pomocą specjalnego czujnika będzie dokonywany pomiar jakości powietrza (pyłów zawieszonych), wynik pomiaru zostanie przesłany na platformę IoT np. ThingsBoard.

Studenckie Koło Naukowe FOKS FOKS na Facebooku