Studenckie koło naukowe FOKS w konkursie Młodych Mistrzów

21/09/2021

Studenckie koło naukowe FOKS dostało się do 14 najlepszych prac w konkursie Młodych Mistrzów na XXVII Forum Teleinformatyki: „Cyfrowa transformacja w Krajowym Planie Odbudowy”.

Studenckie Koło Naukowe FOKS zgłosiło swoją prace Model Systemu Teleopieki nad Osobami Starszymi (M-STOS) Projekt koncentratora czujników. Projekt jest skierowany do osób starszych, mieszkających samotnie oraz wymagających ciągłego monitorowania parametrów życiowych. Pomoże on rozwiązać problematykę braku odpowiedniej ilości personelu medycznego.

W ramach konkursu studenci przygotowali:

Dokument tekstowy, który przedstawia ideę projektu

Prezentację multimedialną

Film

Autorami projekt są studenci Koła Naukowego FOKS: Katarzyna Dzięcioł, Natalia Deja, Oliwia Król i Patrycjusz Popko wraz z pomocą ich opiekuna mgr inż. Wojciecha Skurzaka.

Studenci czekają na rozstrzygnięcie konkursu, werdykt otrzymają za 45 dni. Życzymy im powodzenia!

Studenckie koło naukowe FOKS w konkursie Młodych Mistrzów