Internacjonalizacja Uczelni

22/12/2021

Od 13 do 17 grudnia 2021 roku w ramach programu Erasmus+  gościliśmy w WIT przedstawicieli: Janis Peksa - Uniwersytet Turiba z Rygi i Patriks Morevs - Uniwersytet w Liepaji.

Przedmiotem tej wizyty roboczej były rozmowy na temat:

  • internacjonalizacji uczelni,
  • poszerzenia oferty edukacyjnej,
  • udziału we wspólnych projektach,
  • możliwości nawiązania bliższej współpracy na kierunkach informatyka i grafika.

Internacjonalizacja Uczelni