Inwestycje portfelowe wielkiej skali - Seminarium

Zapraszamy na Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN.

W dniu 24 lutego (środa) o godzinie 13:15, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT, Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN, Przemysław Juszczuk, Ignacy Kaliszewski, Janusz Miroforidis, Dmitry Podkopaev przedstawią referat „Inwestycje portfelowe wielkiej skali”.

Seminarium odbedzie się za pomocą aplikacji Skype [Link do spotkania]

Współgospodarzem seminarium jest Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Seminarium jest kontynuacją seminarium z dnia 16 lutego, na którym nie starczyło czasu na prezentację ostatniego z trzech zapowiadanych zastosowań, właśnie inwestycji portfelowych.

Inwestycje portfelowe wielkiej skali

Celem seminarium jest przedstawienie prac i doświadczeń pracowników Zakładu w zakresie rozwiązywania problemów optymalizacji wielokryterialnych wielkiej skali. Zostaną krótko przedstawione, w formie skrótowej i przystępnej,  podstawy metodologiczne, z uwypukleniem elementów opracowanych  w ramach własnych prac. Następnie zostaną przedstawione trzy praktyczne zastosowania, w których uczestniczyliśmy bądź obecnie uczestniczymy.

Potrzeba takiego seminarium jest konsekwencją poszukiwania synergii z zespołem pracowników w Katedrze Informatyki i Inżynierii Systemów na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, kierowanym przez prof. Jerzego Józefczyka. Mieliśmy przyjemność wysłuchać prezentacji prac tego zespołu na naszym seminarium w dniu 2 lutego br.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych, do spotkania można dołączyć poprzez wyżej podany link.