Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego 2021-2027

WIT uzyskał akceptację w konkursie na Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego 2021-2027 (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027).

Erasmus WIT

Zapraszamy studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracji do zapoznania się z ofertą programu Erasmus.