Dr hab. Lech Kruś z nominacją Ministra

Miło nam poinformować, że dr hab. inż Lech Kruś – wykładowca na kierunku Informatyka WIT (Systemy operacyjne, Sieci i systemy rozproszone) został powołany do pełnienia funkcji członka Komisji Dyscyplinarnej przy Ministrze właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na czteroletnią kadencję 2021-2024.

Dnia 12 stycznia 2021 r. Minister Edukacji i Nauki powołał 46 członków komisji dyscyplinarnej spośród nauczycieli akademickich reprezentujących wszystkie dziedziny nauki lub sztuki na nową kadencję 2021–2024.

Do obowiązków członków komisji dyscyplinarnej będzie należeć prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli akademickich za przewinienia dyscyplinarne stanowiące czyny uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego.