Dyskusja o optymalizacji w rekonstrukcji sieci troficznych - Seminarium

Zapraszamy na Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN.

W dniu 30 marca (wtorek) o godzinie 10:00, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN Mateusz Iskrzyński przedstawi referat „Dyskusja o optymalizacji w rekonstrukcji sieci troficznych: Linear Inverse Modelling”.

Seminarium odbedzie się za pomocą aplikacji Skype [Link do spotkania]

Dyskusja o optymalizacji w rekonstrukcji sieci troficznych: Linear Inverse Modelling

Sieć troficzna to graf ważony, skierowany, mówiący o tym kto, kogo, i ile zjada w ekosystemie. Bardzo często dane zebrane w terenie nie wystarczają do określenia wszystkich parametrów modelu - w tym wypadku, wszystkich przepływów pomiędzy grupami gatunków stanowiącymi węzły sieci. Bezpośrednie pomiary i warunek zbilansowania węzłów (wpływy=wypływy) zadają pewne równania na przepływy. Są one uzupełniane danymi z literatury, zwykle podającymi zakresy zmienności metabolizmu danych organizmów - czyli układem nierówności.

Taki układ równań i nierówności wciąż jest z reguły niedookreślony i finalny model powstaje przez optymalizację wybranych funkcji celu. To
podejście ekolodzy-modelarze nazwali Linear Inverse Modelling.

Zreferuję podstawy tego podejścia (załączam artykuł przeglądowy). Typowym problemem jest duży wymiar przestrzeni parametrów (kilka tysięcy przepływów). Spotkanie będzie miało charakter dyskusji i badania potencjału współpracy nad tymi zagadnieniami z ekologami konstruującym sieci troficzne."

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych, do spotkania można dołączyć poprzez wyżej podany link.