Nasi wykładowcy obronili rozprawy doktorskie

08/10/2021

Wykładowcy kierunku Grafika WIT - mgr Magdalena Mirkowicz oraz mgr Grzegorz Grodner dołączyli do grona osób, które obroniły swoje rozprawy doktorskie.

mgr Magdalena Mirkowicz obroniła rozprawę doktorską

mgr Grzegorz Grodner obronił rozprawę doktorską

Rozprawa mgr Magdaleny Mirkowicz nosiła tytuł Znaczenie typografii w procesach komunikacji przez interfejsy responsywnych stron internetowych. Promotorem pracy był dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ, a recenzentkami były: dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska oraz dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. UMCS. 

Mgr Grzegorz Grodner obronił pracę pt. Rola interfejsów aplikacji mobilnych w procesach komunikacji z użytkownikiem. Promotorem pracy również był dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ, natomiast recenzentami byli: ks. prof. dr hab. Michał Drożdż oraz prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski.

Streszczenia rozpraw oraz recenzje zamieszczone są TUTAJ.

Serdecznie gratulujemy!

 

Nasi wykładowcy obronili rozprawy doktorskie