Obowiązek noszenia maseczek na terenie Uczelni

13/12/2021

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Rektora dotyczącym obowiązku noszenia maseczek na terenie Uczelni.

Szanowni Państwo,
Wykładowcy, Pracownicy i Studenci

W związku z przybierającą na sile kolejną falą pandemii, proszę o bezwzględne noszenie maseczek na terenie Uczelni, dezynfekcję rąk i zachowanie dystansu.

Dbajmy o swoje zdrowie ale i o zdrowie i bezpieczeństwo osób z którymi się kontaktujemy każdego dnia.

Przypominamy również, że na terenie Uczelni zlokalizowane są punkty do dezynfekcji.

Obowiązek noszenia maseczek na terenie Uczelni