Prawo malejących przychodów w teorii ekonomii - Seminarium naukowe

Zapraszamy na seminarium naukowe Katedry Informatyki i Inżynierii Systemów na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN i Centrum Technik Informatycznych WIT.

W dniu 2 czerwca (środa) o godzinie 13:15 odbędzie się wspólne seminarium Katedry Informatyki i Inżynierii Systemów na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN i Centrum Technik Informatycznych WIT, na którym Jan Gadomski przedstawi referat „Prawo malejących przychodów w teorii ekonomii a jego interpretacja i znaczenie w modelowaniu produkcji”.

Seminarium będzie przeprowadzone za pomocą aplikacji Skype [Link do spotkania]

Prawo malejących przychodów w teorii ekonomii a jego interpretacja i znaczenie w modelowaniu produkcji

Według Wikipedii w polskiej wersji językowej hasło Prawo malejących przychodów ma następujące brzmienie.

„Prawo malejących przychodów – prawo ekonomiczne, zgodnie z którym zwiększając nakłady jednego czynnika o kolejne jednostki i utrzymując nakłady pozostałych czynników bez zmian, osiągamy punkt, począwszy od którego dalsze zwiększanie ilości tego czynnika powoduje zmniejszanie krańcowych przyrostów całkowitej produkcji.”

Powyższe sformułowane należy do dorobku ekonomii klasycznej i wydaje się zbyt ogólne i niedostatecznie precyzyjne w modelowaniu produkcji, a zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba wykorzystania funkcji produkcji lub funkcji użyteczności. Prawo to mówi o zależności wyniku od nakładów jednego czynnika, nie mówi o ważnych zależnościach występujących między nakładami czynników produkcji.

W wystąpieniu zostaną przedstawione hipotezy dotyczące ograniczeń przedziału zmienności czynników, w którym prawo to działa oraz tego, jakich prawidłowości można oczekiwać poza przedziałem, w którym prawo to jest spełnione.

Rozważania zostaną zilustrowane przykładami z dziedziny technicznej (silnik spalinowy) i ekonomicznej (przedsiębiorstwo).

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych, do spotkania można dołączyć poprzez wyżej podany link.