Rozwiązanie problemu planowania przejazdów kolejowych i zamknięć torowych - Seminarium naukowe

Zapraszamy na seminarium naukowe Pracowni Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji (ISWD) Politechniki Wrocławskiej, Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN oraz Centrum Technik Informatycznych WIT.

W dniu 26 maja (środa) o godzinie 13:15 odbędzie się wspólne seminarium Pracowni Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji (ISWD) Politechniki Wrocławskiej, Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN oraz Centrum Technik Informatycznych WIT, na którym dr inż. Maciej Hojda z Pracowni ISWD przedstawi referat „Rozwiązanie problemu łącznego planowania przejazdów kolejowych i zamknięć torowych z wykorzystaniem metod programowania z ograniczeniami”.

Seminarium będzie przeprowadzone z wykorzystaniem platformy ZOOM [Link do spotkania]

Rozwiązanie problemu łącznego planowania przejazdów kolejowych i zamknięć torowych z wykorzystaniem metod programowania z ograniczeniami

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług transportowych w sieci kolejowej, niezbędne jest wykonywanie regularnych prac konserwacyjnych. Konserwacja wymaga tymczasowego zamknięcia - wykluczenia z użytkowania - fragmentów sieci. Rozpatrywane podejście do planowania zamknięć torowych zakłada, że są one fragmentem planu przejazdów kolejowych, a i ich modyfikacja, lub uwzględnienie nowych, wymaga zmiany planu. W konsekwencji, rozwiązywany problem wymaga traktowania zadania planowania zamknięć torowych i zadania planowania przejazdów kolejowych w sposób łączny. Do rozwiązania tak postawionego łącznego problemu podejmowania decyzji zastosowana została metodologia programowania z ograniczeniami.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych, do spotkania można dołączyć poprzez wyżej podany link.