Wsparcie finansowe dla studentów

06/10/2021

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat wsparcia finansowego dla studentów. Pomoc można uzyskać przez cały okres studiowania.

Broszura informacyjna

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało broszurę informacyjną skierowaną do studentów, dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe, w ramach bezzwrotnych świadczeń, w formie stypendiów i zapomóg finansowanych z budżetu państwa oraz kredytów studenckich z dopłatami do oprocentowania.

Zobacz broszurę informacyjną

 

Wsparcie finansowe dla studentów