Sztuka i polityka, sztuka i władza – Wykład online

Zapraszamy na siódmy wykład online z cyklu autorskich wykładów Monograficznych dra Artura Tanikowskiego „KOŁO sztuki”

Sztuka i polityka, sztuka i władza - siódmy wykład online z cyklu „KOŁO sztuki”

„KOŁO sztuki” CYKL AUTORSKICH WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH DRA ARTURA TANIKOWSKIEGO 

Poszerzenie wiedzy i rozbudzenie zainteresowań różnymi obszarami kultury wizualnej, a co za tym idzie – także zmiana sposobu postrzegania otaczającej nas rzeczywistości w jej aktualnych desygnatach i patrzenia na wizualną spuściznę przeszłości. 

Treść i zawartość każdego z wykładów z obiektywnych względów nie aspiruje do prezentacji czy naświetlenia całości zagadnienia ujętego tytułem. Podlega subiektywnemu wyborowi autora, podporządkowanemu opisanym celom.

Siódmy wykład online Sztuka i polityka, sztuka i władza odbędzie się 15 czerwca, w godzinach 18.00-19.35 / wymagane zapisy.

Zapisz się na wykład