Tatuaż: tradycja, znamię, sztuka – Wykład online

Zapraszamy na pierwszy wykład online z cyklu „KOŁO sztuki” - autorskie wykłady monograficzne dra Artura Tanikowskiego.

 pierwszy wykład online z cyklu „KOŁO sztuki”

KOŁO sztuki” CYKL AUTORSKICH WYKŁADÓW MONOGRAFICZNYCH DRA ARTURA TANIKOWSKIEGO 

Poszerzenie wiedzy i rozbudzenie zainteresowań różnymi obszarami kultury wizualnej, a co za tym idzie – także zmiana sposobu postrzegania otaczającej nas rzeczywistości w jej aktualnych desygnatach i patrzenia na wizualną spuściznę przeszłości. 

Treść i zawartość każdego z wykładów z obiektywnych względów nie aspiruje do prezentacji czy naświetlenia całości zagadnienia ujętego tytułem. Podlega subiektywnemu wyborowi autora, podporządkowanemu opisanym celom.

Pierwszy wykład online Tatuaż: tradycja, znamię, sztuka odbędzie się 20 kwietnia, w godzinach 18.00-19.35 / wymagane zapisy.

Zapisz się na wykład