Wystawa malarstwa w Jatkach

Zapraszamy na wystawę malarstwa w Jatkach prof. Rafała Strenta, członka Senatu WIT, pracownika kierunku Grafika WIT, prowadzącego Pracownię Grafiki Warsztatowej.

Wystawa malarstwa Rafała Strenta w Jatkach

Wystawa Rafała Strenta

4 lutego - 7 marca
Wstęp wolny

ZYGMUNT RAFAŁ STRENT – urodzony w 1943 r. w Łucku na Wołyniu. W roku 1972 ukończył studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w pracowni prof. Aleksandra Kobzdeja; aneks z grafiki artystycznej u prof. Haliny Chrostowskiej. Do 1990 r. przewodniczący Solidarności, przez dwie kadencje dziekan Wydziału Grafiki (do emerytury prof. zwyczajny w macierzystej uczelni, obecnie zatrudniony w będącej pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie). Były przewodniczący Sekcji Sztuki Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wiceprzewodniczący Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, były członek Komisji Nagród Prezesa Rady Ministrów, były członek kapituły Nagrody C. K. Norwida, współtwórca konkursu Grafika Warszawska, wiceprzewodniczący akredytowanej przy UNESCO Polskiej Sekcji AIAP etc.

Więcej informacji

Dołącz do wydarzenia na FB