Kondensacja / Condensation – wystawa

W dniach 28 czerwca - 3 lipca 2021 odbędzie się wystawa naszego wykładowcy Zenona Balcera pt. Kondensacja / Condensation

Wystawa Zenon Balcer Kondensacja / Condensation

Wystawa Zenona Balcera

Kondensacja / Condensare / Condensation

28 czerwca - 3 lipca 2021
Galeria Casa Matei, Cluj-Napoca

Wybór tematu był wynikiem zainteresowań autora fotografią, animacją i grafiką oraz chęcią połączenia w nowatorski sposób możliwości jakie niosą ze sobą te dziedziny sztuki. Dzięki takiej hybrydyzacji mediów powstał nowy, interdyscyplinarny organizm posiadający nową, artystyczną jakość. Jest to próba nowego spojrzenia na możliwość interpretacji ruchu zawartego w obrazie filmowym i przełożenia uzyskanych informacji na język statycznej grafiki. Przy wykorzystaniu własnej, autorskiej metody twórczej, wypracowanej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia autora związane zarówno z technikami tradycyjnymi jak i komputerowymi, nastąpiło scalenie dwóch światów: analogowego i cyfrowego. Przeszłości i teraźniejszości. W prezentowanym cyklu zaistniało odwrócenie standardowego toku myślenia związanego z przedstawianiem na nieruchomej płaszczyźnie „zamrożonych” elementów sugerujących ruch. W przeciwieństwie do symulacji ruchu w elementach stacjonarnych, informacje o przeszłych, rzeczywistych ruchach zostały wplecione w dwuwymiarową nieruchomą grafikę, tworząc nowy byt.
Podstawą wykonania tych prac były wykreowane w studyjnych warunkach ruchome zdarzenia zarejestrowane kamerą wideo, gdzie ludzkie dłonie stały się praktycznie niewyczerpanym źródłem inspiracji artystycznych. Celem prezentowanych prac nie było zrewolucjonizowanie podejścia do zagadnień związanych z ruchem, ale raczej poprzez analizę i odwołania do wybranych artystycznych poszukiwań innych twórców w pokrewnej materii, uzyskanie nowego, interesującego spojrzenia na znany od lat problem.

Zenon Balcer

Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, dyplom w Pracowni Rysunku Filmowego pod kierunkiem prof. Jerzego Kuci. Stypendysta Emily Carr College of Art and Design w Vancouver, Kanada. Stopień doktora sztuki uzyskał na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Działa w obszarze sztuki nowych mediów łącząc materiał wideo z komputerowymi i tradycyjnymi technikami graficznymi. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień artystycznych m.in. w „Europejskim Festiwalu Fabuły, Dokumentu i Reklamy Euroshorts 2002”, „Ekologii w obiektywie”, „Foto-pein -Konkursie Fotografii Przemysłowej i Industrialnej”. W swoich monochromatycznych pracach stara się uchwycić to, co wyjątkowe i ulotne. Bliskie są mu zagadnienia związane z postrzeganiem czasu i sposobami ukazania zaistniałych zmian w otoczeniu na nieruchomej płaszczyźnie.
Przez wiele lat tworzył dla TVP i TVN czołówki telewizyjne, studia wirtualne i oprawy graficzne do programów kulturalnych, sportowych i politycznych. Współpracował w zakresie zaawansowanych technik obróbki obrazu z Wojskową Akademią Techniczną, ITI Film Studio, Chimney Pot i Film Factory. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego. Współzałożyciel Polsko-Norweskiej Platformy Fotograficznej Pixel. Wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzi Pracownię Animacji i Filmu Cyfrowego.