Zarządzanie zasobami w programowalnych sieciach komputerowych - Seminarium

Zapraszamy na seminarium naukowe Pracowni Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji (ISWD) Politechniki Wrocławskiej, Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN oraz Centrum Technik Informatycznych WIT

W dniu 14 kwietnia (środa) o godzinie 13:15 odbędzie się wspólne seminarium naukowe Pracowni Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji (ISWD) Politechniki Wrocławskiej, Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN oraz Centrum Technik Informatycznych WIT, na którym dr inż. Dariusz Gąsior z Pracowni ISWD wygłosi referat „Zarządzanie zasobami w programowalnych sieciach komputerowych”.

Seminarium będzie przeprowadzone z wykorzystaniem platformy ZOOM [Link do spotkania]

Zarządzanie zasobami w programowalnych sieciach komputerowych

Paradygmat programowalnych sieci komputerowych (Software Defined Networks - SDN) zyskał w branży telekomunikacyjnej duże uznanie Rozdzielenie warstwy przekazu danych od warstwy logiki obsługi transmisji otworzyło nowe możliwości w podejściu do zarządzania sieciami komputerowymi. W szczególności, aktualnie jako jedne z kluczowych zagadnień wskazuje się przeniesienie koncepcji sieci programowalnych z na grunt sieci rozległych - tzw. SD-WAN.

Na seminarium zostaną przedstawione sformułowania problemów zarządzania zasobami w programowalnych sieciach komputerowych dla różnych struktur takich systemów - sieci lokalnych, sieci wirtualnych, sieci rozległych. Zaprezentowane zostaną opracowane algorytmy ich rozwiązywania oraz wybrane wyniki badań symulacyjnych oceniających jakość zaproponowanych metod.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych, do spotkania można dołączyć poprzez wyżej podany link.