Zmarł profesor Jan Studziński

27/12/2021

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Jana Studzińskiego wieloletniego Prezesa Zarządu Fundacji Krzewienia Nauk Systemowych PAN, założyciela Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarzadzania

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Bliskim Pana Profesora składamy wyrazy współczucia.

Rektor, Senat, Pracownicy i Studenci WSISiZ

Zmarł profesor Jan Studziński