CAA POLSKA – FORUM GIS UW współorganizowana przez WIT

07/06/2022

Tegoroczna konferencja wzbogacona o warsztaty, odbędzie się w Warszawie w dniach 20-22 czerwca 2022.

Tematem przewodnim konferencji będą STANDARDY, ale nie tylko danych cyfrowych, czy ich tworzenia, także standardy w nauczaniu, czy interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy różnymi dziedzinami.

Organizatorami konferencji są Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii UW, Instytut Badań Systemowych PAN oraz WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Część plenarna konferencji odbędzie się w budynku Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski na Kampusie Głównym UW. Warsztaty prowadzone będą w salach komputerowych udostępnionych przez WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN.

Celem konferencji jest zgromadzenie naukowców i praktyków, korzystających z narzędzi komputerowych wspomagających analizę danych w obszarach wielu dziedzin, jak choćby geografia, biologia, geologia. Podczas tej edycji szczególnie zapraszamy do przedstawienia wystąpień uwzględniających przykłady użycia komputerowych analiz danych w archeologii i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Wiecej informacji na  Forum GIS UW oraz  CAAPoland

CAA POLSKA – FORUM GIS UW współorganizowana przez WIT