Czeski gość z Opavy

27/10/2022

WIT Szkoła Wyższa gości w dniach 24 – 28 października pracownicę naukową Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Slezská univerzita v Opavě) panią Annę Novotną.

Celem wizyty czeskiego gościa jest zapoznanie się ze specyfiką WIT Szkoły Wyższej i nawiązanie współpracy bilateralnej w ramach wspólnych działań międzyuczelnianych i projektów europejskich w dziedzinie informatyki.

Uniwersytet Śląski w Opawie jest pełnoprawnym członek Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów. Od momentu powstania w 1991 roku uczelnia zapewnia studentom wszechstronną edukację w zakresie informatyki, matematyki, fizyki, historii, literatury, języków obcych , ekonomii, pedagogiki, ochrony zdrowia, administracji publicznej i sztuki. Obecnie Uniwersytet Śląski w Opawie posiada trzy wydziały – Wydział Filozoficzno-Przyrodniczy w Opawie, Szkołę Administracji w Karwinie, Wydział Polityki Publicznej w Opawie – oraz dwa instytuty uniwersyteckie – Instytut Matematyczny w Opawie i Instytut Fizyki w Opawie. Wszystkie te jednostki naukowe oferują kilkadziesiąt programów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, a także kształcenie ustawiczne i działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Czeski gość z Opavy