Delegacja pracowników uniwersytetu Dyneburskiego w WIT

27/04/2022

W dniach 25 – 29 kwietnia 2022 r. nasza uczelnia w ramach programu Erasmus+ gości delegację pracowników Uniwersytetu Dyneburskiego.

Uniwersytet Dyneburski obecną nazwę nosi od 2001 roku. Jest największą uczelnią uniwersytecką we Wschodniej Łotwie, kształcącą około 6 tys. studentów.

Głównym celem wizyty łotewskiej delegacji jest nawiązanie bliższej współpracy międzyuczelnianej oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także udział we wspólnych projektach i pracach naukowo-badawczych.

Delegacja zapoznaje się ze specyfiką WIT Szkoły Wyższej i zachęca studentów i pracowników WIT do wspólnych działań w ramach programu Erasmus, a także do częstszych wizyt na uniwersytecie w Dyneburgu.

Delegacja pracowników uniwersytetu Dyneburskiego w WIT