Delegacja wykładowców Uniwersytetu Wielkotarnowskiego im. Świętych Cyryla i Metodego w WIT.

30/05/2022

W dniach 23 – 27 maja 2022 r. nasza uczelnia w ramach programu Erasmus+ oraz porozumienia o współpracy między uczelniami gościła delegację wykładowców Uniwersytetu im. Świętych Cyryla i Metodego w Veliko Tarnovo, Bułgaria.

Uniwersytet Wielkotarnowski jest bułgarską szkołą wyższą z siedzibą w Velikim Tarnovie, założoną w 1963. W swojej tradycji uniwersytet nawiązuje do działającej w tym ważnym dla bułgarskiej historii mieście już w XIV w. szkoły wyższej. Studenci kształcą się obecnie na 9 wydziałach.

Gośćmi naszej uczelni są znani bułgarscy artyści profesor Krasimira Drumeva i profesor Nikolay Koev. W ramach wizyty delegacja zapoznaje się ze specyfiką WIT Szkoły Wyższej oraz prowadzi rozmowy dotyczące dalszej współpracy i wymiany doświadczeń oraz realizacji wspólnych projektów.

Wizycie profesor Drumevej i profesora Koeva towarzyszy wystawa ich prac w galerii Korekta przy ul. Mazowieckiej 11 w Warszawie.

Delegacja wykładowców Uniwersytetu Wielkotarnowskiego im. Świętych Cyryla i Metodego w WIT.