Dyrektor CEiIK w Olsztynie z wizytą w WIT

28/11/2022

W sobotę 26 listopada z wizytą w WIT Szkole Wyższej przebywała dyrektor Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie pani Wioletta Jaskólska.

Pani Jaskólska jest również profesorem w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, gdzie prowadzi między innymi pracownię malarstwa. Wizyta pani profesor związana jest z wystawą jej prac prezentowanych w Galerii Korekta, gdzie współorganizatorem jest WIT Szkoła Wyższa. W trakcie wizyty przeprowadzono liczne rozmowy dotyczące współpracy naszej Uczelni z CEiIK w Olsztynie oraz Wydziałem Sztuki UWM. Wymieniono doświadczenia dotyczące działań na rzecz promocji sztuki, omówiono możliwości realizacji wspólnych projektów a także organizacji praktyk studenckich. Ważnym elementem spotkania było podsumowanie pleneru artystycznego w Kętrzynie i wystaw poplenerowych w Kętrzynie i Olsztynie. Należy podkreślić, że odbywająca się właśnie wystawa w Galerii Marszałkowskiej w Olsztynie mogła być zrealizowana dzięki staraniom profesor Jaskólskiej.

Podczas wizyty w WIT Szkole Wyższej profesor Jaskólska odwiedziła obydwa kampusy Uczelni przy ulicy Newelskiej i Gizów. Spotkała się z wykładowcami i studentami oraz zwiedziła galerię WIT, gdzie zapoznała się z wystawą prac dr Michała Piekarskiego i jego uczniów.

Dyrektor CEiIK w Olsztynie z wizytą w WIT

Dyrektor CEiIK w Olsztynie z wizytą w WIT