Julia Marczyńska „Epistula privata” – nowa książka wykładowczyni WIT

18/02/2022

Julia Marczyńska od pięciu lat wykłada filozofię i estetykę w WIT. Czasami po wykładach studenci podchodzili do niej, stawiali ciekawe pytania, razem szukali odpowiedzi. Część z tych pytań, które tym razem Julia Marczyńska stawia sobie samej, znajduje się w jej nowej książce wydanej w Krakowie przez wydawnictwo naukowe UNIVERSITAS. 

Zawarte w mojej książce dociekania filozoficzne dotyczą niezwykłego zjawiska, jakim jest list prywatny – epistula privata. Jest on zapisaną wypowiedzią, rozłożoną w czasie, rozmową z nieobecnym, który w sposób nieodgadniony uobecnia się w chwili, kiedy otrzymujemy na nasz list odpowiedź (a ściślej - kiedy ją czytamy). W akcie czytania litery przekształcają się w sens, ale w liście prywatnym jest coś ponad to: przekształcają się w dźwięk znanego głosu. Autor listu przemawia własnym głosem (pod warunkiem, że list jest prywatny i autora znamy). List przemawia ustnie, jak mawiali Grecy, „żywym głosem”, nawet wówczas, gdy autora wśród żywych już nie ma. W liście jest coś jeszcze, co w epoce listów elektronicznych i wszelkiego rodzaju komunikatorów już nie występuje – oczekiwanie na odpowiedź. Takie oczekiwanie może trwać kilka dni, a nawet tygodni lub miesięcy, niekiedy lat. Co dzieje się w tym czasie z prowadzoną w listach rozmową? Za sprawą swoich cech szczególnych korespondencja prywatna wytwarza niezwykłe warunki, w których język ukazuje swoje ukryte moce. W listach prywatnych potrafimy przekazywać sobie treści niewysławialne.

Julia Marczyńska

Książka ukazała się dzięki wsparciu naszej Uczelni.

Julia Marczyńska „Epistula privata”
Julia Marczyńska „Epistula privata”
Julia Marczyńska „Epistula privata”
Julia Marczyńska „Epistula privata”

Julia Marczyńska „Epistula privata” – nowa książka wykładowczyni WIT