Łotewscy goście z Akademii Technologicznej w Rezekne w WIT

12/06/2022

W dniach 8-9 czerwca 2022 r. z krótka roboczą wizytą odwiedzili nas goście z Akademii Technologicznej w Rezekne na Łotwie. Nasze uczelnie współpracują w ramach umowy dwustronnej, a także programu Unii Europejskiej Erasmus+.

Rēzekne (polska historyczna nazwa Rzeżyca) to miasto w dolinie rzeki Rezekne w regionie Łatgalia we wschodniej Łotwie. Rezekne znajduje się 242 kilometry na wschód od Rygi i 63 kilometry na zachód od granicy łotewsko-rosyjskiej, na skrzyżowaniu linii kolejowych Moskwa – Ventspils i Warszawa – Sankt Petersburg. W roku 2016 liczyło 31 216 mieszkańców, co czyniło je siódmym co do wielkości miastem na Łotwie.

Rēzekne powstało jako osada pod nazwą Rositten, na początku XIV wieku, przy twierdzy krzyżackiej. Po sekularyzacji zakonu inflanckiego przypadło Rzeczypospolitej, do której należało przez ponad 200 lat. Obok Dyneburga było największym miastem w Inflantach Polskich.

Gośćmi WIT Szkoły Wyższej byli pani Ilze Bodža i pan Jānis Mežinskis. W czasie wizyty łotewskich gości przedyskutowano możliwości realizacji wspólnych międzynarodowych projektów oraz omówiono przygotowania do wystaw indywidualnych pracowników WIT przewidzianych na ten rok w Rezekne w obiektach ekspozycyjnych RTA.

Łotewscy goście z Akademii Technologicznej w Rezekne w WIT