Nagroda dla Studenckiego Koła Naukowego FOKS

19/09/2022

Studenckie Koło Naukowe FOKS otrzymało nagrodę w Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Młodych Mistrzów 2022.

Praca pt: „Bezinwazyjne badanie dysfagii metodą analizy głosu” otrzymała nagrodę specjalną w kategorii: „Najlepsza praca z zakresu informatyzacji ochrony zdrowia”.

Autorzy pracy: Natalia Deja, Oliwia Król, Anna Liwska, Jakub Przepiórka, Adrian Szyłak.

Opiekun naukowy: mgr inż. Wojciech Skurzak.

Gratulujemy!

Nagroda dla Studenckiego Koła Naukowego FOKS