Olena Lennon z Uniwersytetu New Haven w WIT

28/06/2022

W dniu 27.06.2022 nasza uczelnia gościła panią Olenę Lennon z Uniwersytetu w New Haven. Pochodząca z Ukrainy dr Olena Lennon jest adiunktem w dziedzinie nauk politycznych i bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie New Haven, gdzie prowadzi zajęcia z takich przedmiotów, jak polityka zagraniczna i obronna USA, stosunki międzynarodowe i polityka porównawcza.

Jest także współredaktorką internetowego forum naukowego „Oczy na Donbas: polityka, miejsca i ludzie” w Ukraińskim Instytucie Badawczym Harvardu. W WIT Szkole Wyższej dr Olena Lennon spotkała się z ukraińskimi studentami, stypendystami Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz wykładowcami naszej Uczelni. W ramach wizyty przedyskutowano także możliwości współpracy międzyuczelnianej i udział we wspólnych projektach. Uniwersytet New Haven to prywatny uniwersytet badawczy w Stanach Zjednoczonych. Uniwersytet znajduje się w New Haven, jednym z najstarszych miast Nowej Anglii, w stanie Connecticut.

Olena Lennon i Grzegorz Rogala

Olena Lennon z Uniwersytetu New Haven w WIT