Seminarium: RepOD – otwarte repozytorium danych cyfrowych

10/02/2022

Zapraszamy na wspólne seminarium naukowe Pracowni Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej), Centrum Technik Informatycznych (WIT), Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka (IBS PAN).

W dniu 16 lutego (środa) o godzinie 13:15 odbędzie się wspólne seminarium Pracowni Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej), Centrum Technik Informatycznych (WIT), Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka (IBS PAN), na którym dr inż. Janusz Miroforidis przedstawi referat pt. „RepOD – otwarte repozytorium danych cyfrowych”.

RepOD – otwarte repozytorium danych cyfrowych

Streszczenie:

W ramach prowadzonych w Instytucie prac naukowo-badawczych tworzonych jest wiele danych cyfrowych, na przykład zestawy problemów testowych, które powiązane są z już opublikowanymi artykułami lub opracowaniami. Dla potrzeb udostępniania takich danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, szerokiej społeczności naukowej, można skorzystać z Repozytorium Otwartych Danych – RepOD (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego). Publikowanie danych w tymże repozytorium wydaje się alternatywą do udostępniania danych, na przykład, poprzez strony internetowe pracowników Instytutu. Walorem repozytorium RepOD jest, między innymi, to, że każdy zestaw danych w nim opublikowany ma nadany identyfikator DOI.
Instytut ma już swoją kolekcję w RepOD, a nawet został opublikowany pierwszy zestaw danych w tej kolekcji. Na jego przykładzie zostaną omówione możliwości publikowania danych cyfrowych w RepOD.  

Link do spotkania (Skype)

Seminarium: RepOD – otwarte repozytorium danych cyfrowych