Spotkanie w Ambasadzie RP w Rydze

20/06/2022

W dniu 15 czerwca w Ambasadzie RP na Łotwie w Rydze odbyło się spotkanie przedstawicieli WIT Szkoły Wyższej z konsulem RP, panem Mariuszem Podgórskim, kierownikiem Wydziału Konsularnego i Polonii oraz panią Krystyną Barkowską, ekspertem ds. kulturalnych i obsługi mediów.

Ze strony WIT Szkoły Wyższej w spotkaniu uczestniczyli pan Jarosław Tondera, przedstawiciel rektora ds. stosunków międzynarodowych i pani Justyna Górecka, wykładowca i tłumacz. Podczas wizyty w Ambasadzie RP na Łotwie poruszono zagadnienia związane z perspektywami współpracy międzynarodowej naszej Uczelni z łotewskimi instytucjami akademickimi i kulturalnymi oraz omówiono dotychczasowe osiągnięcia WIT Szkoły Wyższej w promocji polskiej kultury, języka i sztuki na Łotwie a także współpracę z łotewskimi Polakami, zamieszkującą głownie Łatgalię, czyli dawne Inflanty Polskie. Planowane działania i projekty, będące przedmiotem rozmowy z polskimi dyplomatami, będą szansą na wzmocnienie wizerunku i rozpoznawalności WIT Szkoły Wyższej za granicą.

Spotkanie w Ambasadzie RP w Rydze