Spotkanie z przedstawicielami łotewskiej uczelni RTA

07/11/2022

W dniach 2-4 listopada 2022 r. w ramach programu Erasmus+ gościliśmy kolejnych przedstawicieli Akademii Technologicznej w Rezekne na Łotwie.

Pani Silvija Mežinska i pan Jānis Mežinskis podczas swojej wizyty potwierdzili przygotowania do wystawy prac artystów związanych z RTA w Galerii WIT, wyrazili zainteresowanie organizacją wspólnego pleneru malarskiego w Rezekne dla studentów i pracowników obu naszych uczelni, a także omówili nową koncepcję wystaw organizowanych przez WIT u łotewskich partnerów. Wystawy eksponowane w RTA przenoszone byłyby następnie do publicznej szkoły polskiej działającej w Rezekne.

Goście wyrazili również zainteresowanie współorganizacją w planowanej przez WIT konferencji naukowej poświęconej językowi sztuki. RTA gotowa jest również brać udział w procesie opracowywania i publikacji wspólnych katalogów z wystaw organizowanych w ramach współpracy międzyuczelnianej.

Rēzekne (polska historyczna nazwa Rzeżyca) to miasto w dolinie rzeki Rezekne w regionie Łatgalia we wschodniej Łotwie. Rezekne znajduje się 242 kilometry na wschód od Rygi i 63 kilometry na zachód od granicy łotewsko-rosyjskiej, na skrzyżowaniu linii kolejowych Moskwa – Ventspils i Warszawa – Sankt Petersburg. W roku 2016 liczyło 31 216 mieszkańców, co czyniło je siódmym co do wielkości miastem na Łotwie. Rēzekne powstało jako osada pod nazwą Rositten, na początku XIV wieku, przy twierdzy krzyżackiej. Po sekularyzacji zakonu inflanckiego przypadło Rzeczypospolitej, do której należało przez ponad 200 lat. Obok Dyneburga było największym miastem w Inflantach Polskich.

Spotkanie z przedstawicielami łotewskiej uczelni RTA