Wizyta łotewskich gości

10/10/2022

WIT Szkoła Wyższa w ramach programu Erasmus+ oraz umowy dwustronnej gościła w zeszłym tygodniu delegację pracowników Uniwersytetu w Liepaji na Łotwie.

Gośćmi naszej uczelni był pan Patriks Morevs i pani Marija Šnaidere z Działu Współpracy Zagranicznej Uniwersytetu w Liepaji.

Celem wizyty łotewskiej delegacji było podsumowanie efektów międzynarodowego pleneru malarskiego w Kętrzynie oraz przygotowanie do realizacji kolejnego pleneru w nadchodzącym 2023 roku. Ustalono celowość tego typu działań i ich wpływ na zacieśnianie współpracy zarówno instytucjonalnej jak i personalnej uczestniczących w niej podmiotów. Zwrócono uwagę na znaczenie tego typu aktywności dla rozwoju artystycznego studentów i ich opiekunów, a także poszukiwania nowych tematów artystycznej ekspresji. W trakcie prowadzonych rozmów strona łotewska potwierdziła możliwość organizacji praktyk dla studentów WIT w ramach programu Erasmus+.

Liepaja to miasto w zachodniej Łotwie, położone nad Morzem Bałtyckim. Jest największym miastem w regionie Kurzeme i trzecim co do wielkości miastem na Łotwie po Rydze i Daugavpils. Jest to ważny niezamarzający port morski. Liczba mieszkańców Liepaji w 2020 roku wynosiła 68 535 osób.

Miasto szczyci się piękną plażą, parkiem nadmorskim, wieloma ogrodami i teatrem. Liepaja jest znana na Łotwie jako „Miasto, w którym rodzi się wiatr”.

Wizyta łotewskich gości