Wizyta łotewskiej delegacji

27/10/2022

W dniach 24 – 28 października 2022r. w WIT Szkole Wyższej przebywa delegacja pracowników Uniwersytetu w Daugavpils na Łotwie.

Wizyta zorganizowana została w ramach programu Erasmus+. Gośćmi WIT są panie Olga Mickevica, Ilona Maksimčika i Kristīne Daņilova. Podczas wizyty delegacja spotkała się z rektorem WIT Szkoły Wyższej profesorem Maciejem Krawczakiem, a także wykładowcami i pracownikami administracji.

Uniwersytet Dyneburski jest największą uczelnią uniwersytecką we Wschodniej Łotwie, kształcacą około 6 tys. studentów. Daugavpils/Dyneburg jest drugim co do wielkości ośrodkiem miejskim na Łotwie. Miasto położone jest w południowo-wschodniej części kraju zwanej Łatgalią, nad rzeką Dźwiną. Daugavpils jest stolicą regionu, a zarazem centrum naukowym, przemysłowym i kulturalnym Łatgalii. Miasto liczy sobie około 100 tys. mieszkańców z czego około 15% stanowią Polacy.

Głównym celem wizyty łotewskiej delegacji jest rozszerzenie współpracy międzyuczelnianej oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także udział we wspólnych projektach i pracach naukowo-badawczych.
Delegacja zapoznaje się ze specyfiką WIT Szkoły Wyższej i zachęca studentów i pracowników WIT do wspólnych działań w ramach programu Erasmus+, a także do częstszych wizyt na uniwersytecie w Dyneburgu.

Wizyta łotewskiej delegacji