Współpraca WIT z Kętrzynem

17/03/2022

Miło nam poinformować że nasza uczelnia rozpoczęła współpracę z miastem Kętrzyn, które będzie areną wielu wystaw i plenerów malarskich studentów WIT.

Dzięki podpisanemu porozumieniu między burmistrzem Ryszardem Henrykiem Niedziółką a JM rektorem prof. Maciejem Krawczakiem do Kętrzyna przyjeżdżać będą artyści i graficy, a Kętrzyn będzie areną wielu wystaw i plenerów malarskich studentów naszej uczelni.

Współpraca WIT z miastem Kętrzyn

Współpraca WIT z Kętrzynem