Wykładowcy z Akademii Technologicznej w Rezekne w WIT

13/10/2022

W dniach 10-14 października 2022 r. w ramach programu Erasmus+ w naszej uczelni przebywają wykładowcy z Akademii Technologicznej w Rezekne na Łotwie. Gośćmi WIT są pani Aina Strode i Diāna Apele oraz panowie Gunārs Strods i Aivars Kaupužs.

Podczas wizyty omawiane są możliwości dalszego rozwoju współpracy dwustronnej, szczególnie wspólnych działań artystycznych. Goście z Łotwy już teraz zapraszają studentów grafiki na plener malarski, który będą organizować latem 2023. Akademia Technologiczna w Rezekne zainteresowana jest również poszerzeniem wymiany studenckiej, a także organizacją praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+. Podczas spotkań omawiane są również przygotowania do wystaw indywidualnych pracowników WIT przewidzianych na przyszły rok w Rezekne w obiektach ekspozycyjnych RTA oraz wystawy wykładowców z Łotwy w Galerii WIT.

Rēzekne (polska historyczna nazwa Rzeżyca) to miasto w dolinie rzeki Rezekne w regionie Łatgalia we wschodniej Łotwie. Rezekne znajduje się 242 kilometry na wschód od Rygi i 63 kilometry na zachód od granicy łotewsko-rosyjskiej, na skrzyżowaniu linii kolejowych Moskwa – Ventspils i Warszawa – Sankt Petersburg. W roku 2016 liczyło 31 216 mieszkańców, co czyniło je siódmym co do wielkości miastem na Łotwie.
Rēzekne powstało jako osada pod nazwą Rositten, na początku XIV wieku, przy twierdzy krzyżackiej. Po sekularyzacji zakonu inflanckiego przypadło Rzeczypospolitej, do której należało przez ponad 200 lat. Obok Dyneburga było największym miastem w Inflantach Polskich.

Wykładowcy z Akademii Technologicznej w Rezekne w WIT