Goście z Łotwy

16/01/2023

W dniach 09 - 13 stycznia 2023 r. w ramach programu Erasmus+ WIT Szkoła Wyższa gościła przedstawicieli Działu Współpracy Zagranicznej Uniwersytetu w Liepaji pana Patriksa Morevsa i panią Mariję Šnaidere.

Zasadniczym celem wizyty było zapoznanie się z przygotowaniami do organizacji II Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Kętrzynie organizowanego przez WIT Szkołę Wyższą we współpracy z Uniwersytetem w Liepaji i Urzędem Miasta w Kętrzynie. Podczas wizyty omówiono również możliwości wspólnych działań artystycznych w ramach współpracy międzyuczelnianej. Uniwersytet w Liepaji zainteresowany jest także poszerzeniem wymiany studenckiej oraz organizacją praktyk studenckich w ramach programu Erasmus+. Potwierdzono celowość organizacji wystaw indywidualnych wykładowców grafiki WIT na Uniwersytecie w Liepaji, a także skorygowano harmonogram działań na bieżący rok.

Liepaja to miasto w zachodniej Łotwie, położone nad Morzem Bałtyckim. Jest największym miastem w regionie Kurzeme i trzecim co do wielkości miastem na Łotwie po Rydze i Daugavpils. Jest to ważny niezamarzający port morski. Liczba mieszkańców Liepaji w 2020 roku wynosiła 68 535 osób.

Miasto szczyci się piękną plażą, parkiem nadmorskim, wieloma ogrodami i teatrem. Liepaja jest znana na Łotwie jako „Miasto, w którym rodzi się wiatr”.

Goście z Uniwersytetu w Liepaji

Goście z Łotwy