Grand Prix w Nagrodzie Architektonicznej Prezydenta Warszawy | Anna Nowokuńska-Maksymiuk/Studio Blisko

17/06/2023

Projekt modernizacji Biblioteka Narodowa wykonany przez Konior Studio i SOKKA otrzymał wczoraj GRAND PRIX 9. Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy – nagroda za rozwiązania zapewniające dostępność!

Studio Blisko założone przez Anna Nowokuńska-Maksymiuk wykładowczynię WIT było odpowiedzialne za System Informacji Wizualnej, w tym za rozwiązania dla niewidomych i niedowidzących: mapy tyflograficzne (czyli przestrzenne, możliwe do odczytywania palcami przez osoby z problemami wzroku) oraz oznaczenia braille’owskie!

Ogromne gratulacje dla całego zespołu architektury oraz architektury wnętrz: KONIOR Studio i SOKKA.

W zakresie opracowania Studio Blisko mieściły się pylony z mapami tyflograficznymi, oznaczenia braille’owskie, tablice informacji kierunkowej, pylony informacyjne, , tablice i semafory identyfikujące. Współpracę z KONIOR Studio rozpoczęli na istniejącym projekcie koncepcyjnym opracowanym wcześniej przez SOKKA.

Autorzy: Konior Studio; zespół autorski: Tomasz Konior, Dominik Koroś, Andrzej Witkowski, Marcin Piotrowski, Wojciech Przywecki, Michał Lipiec, Angelika Drozd, Mikołaj Zdanowski, Piotr Straszak; współpraca: SOKKA: Katarzyna Sokołowska, Wojciech Sokołowski, Ewelina Bidzińska, Michał Latko, Marcin Maciejewski; konstrukcja i instalacje: MES, Arkadiusz Jakubowski, PKBI, WhiteMoose, Eltrim Projects; System Informacji Wizualnej: Studio Blisko: Anna Nowokuńska-Maksymiuk

Inwestor: Biblioteka Narodowa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zdjęcia wnętrz: Jakub Certowicz, Robert Szaban, dzięki uprzejmości KONIOR Studio. Zdjęcie mapy: Anna Nowokuńska-Maksymiuk

Grand Prix w Nagrodzie Architektonicznej Prezydenta Warszawy | Anna Nowokuńska-Maksymiuk/Studio Blisko

Grand Prix w Nagrodzie Architektonicznej Prezydenta Warszawy | Anna Nowokuńska-Maksymiuk/Studio Blisko