Konferencja naukowa speakART - podsumowanie

15/05/2023

W dniach 9-12 maja 2023 odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa ART – LANGUAGE – TECHNOLOGY zorganizowana przez naszą uczelnię.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał JM Rektor WIT prof. Maciej Krawczak. Uczestników przywitał Prorektor ds. Rozwoju dr Jarosław Sikorski, a wykład inauguracyjny wygłosił prof. Rafał Strent.

Konferencję zaszczyciła również obecnością Pani Rektor Uniwersytetu Liepaja z Łotwy wygłaszając krótkie przemówienie do uczestników. Partnerami przedsięwzięcia były uczelnie polskie i zagraniczne z Bułgarii, Łotwy i Rumunii.

Pierwsza edycja konferencji zatytułowana speakART była skierowana do środowisk naukowych i artystycznych zainteresowanych propagowaniem sztuki we wszelkich jej przejawach. Stała się miejscem wymiany poglądów oraz refleksji związanych z obszarem sztuki, nowych mediów oraz zagadnieniami polityki językowej zwłaszcza w kontekście sztuki i świadomości kulturowej, a także wykorzystaniem współczesnych technologii w twórczości artystycznej. Poprzez prezentacje w panelach tematycznych i grupy dyskusyjne nastąpiła wymiana doświadczeń dotyczącą internacjonalizacji procesów edukacyjnych oraz współczesnej percepcji sztuki.

Pierwszego dnia odbył się panel w języku polskim, w którym uczestnicy przedstawili niezwykle ciekawe prezentacje o związkach między wyrażeniem sztuki również poprzez język w świetle nowoczesnych technologii. W panelu wystąpili przedstawicielki Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Anna FOLTA-RUSIN i dr Michalina LUBASZEWSKA, a naszą uczelnię reprezentowali dr Anna KŁOS, dr Magdalena MIRKOWICZ, Kamil MIRKOWICZ oraz dr Daniel BANASIAK. W różnorodnych wystąpieniach powiązanych tematycznie przeanalizowano twórczość Banksy’ego, politykę i poetykę animal studies, afordancje i technologie cyfrowe w sztuce współczesnej. Dr Anna Kłos w swoim wykładzie przedstawiła historię kolażu do czasów współczesnych.

Konferencji towarzyszyły wernisaże artystów zagranicznych:

 

Konferencja naukowa speakART - podsumowanie