WIT na Info Day NCBR „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę”

29/05/2023

Pracownicy naszej uczelni wzięli udział w wydarzeniu zorganizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Spotkanie informacyjne dotyczyło projektu „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę”.

Poznaliśmy kryteria wyboru projektów, założenia merytoryczne oraz procedury składania wniosków. Omówione zostały standardy dotyczące kosztów i zasady finansowania.

Celem konkursu jest wybór projektów, które najbardziej przyczynią się do podniesienia kwalifikacji lub kompetencji kadry prowadzącej dydaktykę. Nasz zespół uczestniczył w dyskusji, zyskując informacje, które mogą przyczynić się do rozwinięcia potencjału naszej uczelni.

Konferencja została zorganizowana przez NCBR.

WIT na Info Day NCBR „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę”