Seminarium: System Autonomiczny Spedytor - identyfikacja zagadnień decyzyjnych

27/02/2023

Zapraszamy na seminarium Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, które odbędzie się 1 marca 2023 (środa) o godzinie 13:15 w formie online.

Przedmiotem projektu jest opracowanie systemu Autonomicznego Spedytora, opartego o inteligentny moduł decyzyjny, wspierający spedytorów w ich codziennej pracy. Przez wspomaganie decyzji rozumiane jest generowanie proponowanych wariantów rozwiązań różnych problemów decyzyjnych. Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie branży spedycyjnej na gromadzenie, wykorzystywanie i weryfikowanie wiedzy umożliwiającej optymalizację i przyspieszenie rozwiązywania problemów decyzyjnych wymagających codziennego rozwiązywana przez zatrudnionych spedytorów. Ponieważ w branży występuje silna rotacja kadr, ma to umożliwić przedsiębiorstwom spedycyjnym utrzymanie i podnoszenie efektywności działania i jakości świadczonych usług dzięki wykorzystaniu wiedzy. Działający system będzie rodzajem wirtualnego asystenta zwiększającego efektywność i komfort codziennej pracy spedytora przez zapewnienie standardowego obiegu pracy oraz przyspieszenie i optymalizację podejmowanych decyzji.

Celem prac badawczych w zakresie modelowania procesów biznesowych było:

  • Identyfikacja całościowego procesu biznesowego wspieranego przez aplikacje Autonomiczny spedytor
  • Identyfikacja zadań lub grup zadań dla których automatyzacja lub wspomaganie decyzji może zapewnić optymalizację działania (czasu, kosztów lub rezultatów biznesowych) i przyporządkowanie im klas proponowanych rozwiązań
  • Identyfikacja kryteriów oceny realizacji wybranych zadań oraz danych niezbędnych do ich realizacji i optymalizacji
  • Identyfikacja i optymalizacja Cyklu życia procesu biznesowego wspieranego przez aplikację Autonomiczny spedytor, w tym sprzężeń zwrotnych przepływu danych umożliwiających intensyfikację przepływu informacji wykorzystywanych do optymalizacji i uczenia się algorytmów AI

Seminarium odbędzie się 1 marca 2023 r. (środa) o godzinie 13:15.

Seminarium będzie przeprowadzone zdalnie za pośrednictwem Microsoft Teams  Link do spotkania.

Seminarium: System Autonomiczny Spedytor - identyfikacja zagadnień decyzyjnych