Studenckie Koło Naukowe FOKS działające przy Wydziale ITZ ponownie nagrodzone!

06/02/2023

27 stycznia 2023 roku w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozdano nagrody Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów, organizowanego w ramach XXVIII Forum Teleinformatyki.

Wyróżniane są prace o największej śmiałości podejścia do trudnego i nieoczywistego problemu.

Tegoroczną nagrodę specjalną Centrum e-Zdrowia otrzymali studenci Koła naukowego „FOKS” (Anna Liwska, Natalia Deja, Oliwia Król, Jakub Przepiórka, Adrian Szyłak ) – za pracę pt. „Bezinwazyjne badanie dysfagii metodą analizy głosu”. Dyplom otrzymał również opiekun koła inż. Wojciech Skurzak.

Celem konkursu jest wyłanianie i nagradzanie ciekawych projektów z szeroko rozumianej tematyki cyfryzacji, przygotowywanych przez studentów, koła naukowe lub niezależne zespoły uczelniane. Projekty młodych adeptów uwzględniają zwykle najbardziej obecnie nośne technologie i zagadnienia, mające wpływ na przyszłości gospodarki, państwa i nas, obywateli.

Forum Teleinformatyki przyświecają słowa Einsteina „Logika zaprowadzi Cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi Cię wszędzie”.

Wszystkim nagrodzonym składamy gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!

Rozdanie nagród Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów

Rozdanie nagród Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Młodych MistrzówRozdanie nagród Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Młodych MistrzówRozdanie nagród Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Młodych MistrzówRozdanie nagród Ogólnopolskiego Międzyuczelnianego Konkursu Młodych Mistrzów

Studenckie Koło Naukowe FOKS działające przy Wydziale ITZ ponownie nagrodzone!