Studenci WIT wystąpią na Warszawskich Dniach Informatyki

28/03/2023

Adrian Szyłak, Jan Konarski i Bartłomiej Goźliński będą prelegentami warsztatu pt. Mikrokontrolery w systemie opieki nad osobami starszymi.

Prelegenci są studentami oraz członkami Studenckie Koło Naukowe FOKS w WIT.

Temat warsztatu: Mikrokontrolery w systemie opieki nad osobami starszymi - na przykładzie projektowanego Modelu Systemu Teleopieki nad Osobami Starszymi (M-STOS) zostaną zaprezentowane rozwiązania konfiguracji oraz oprogramowania czujników sterowanych mikrokontrolerem.

W trakcie warsztatów prezentowane będą rozwiązania z wykorzystaniem mikrokontrolera ESP32 programowanego w języku C++ z wykorzystaniem systemu FreeRTOS.

Czas trwania warsztatów 45 min (10.30-11.15).

Więcej informacji na stronie Warszawskich Dni Informatyki

Studenci WIT wystąpią na Warszawskich Dniach Informatyki