Nie żyje prof. Zbigniew Mikołejko

17/04/2024

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 15 kwietnia 2024 roku odszedł prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko.

Zbigniew Mikołejko (ur. 24 lipca 1951 r. w Lidzbarku Warmińskim) był wybitnym filozofem i historykiem religii, znakomitym eseistą także pedagogiem. Pełnił funkcję profesora w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz był fellowem Akademii Amerykańskiej w Rzymie (MECEVS'96).

W Akademii WIT (Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania) od początków istnienia uczelni przez dwie dekady nieprzerwanie wykładał filozofię, będąc autorem pierwszego wydanego podręcznika w historii WSISiZ – "Elementy filozofii" (1998), który doczekał się siedmiu wydań, każdorazowo wzbogacanych o znaczące poprawki oraz rozszerzenia.

W 2014 roku został odznaczony srebrnym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Prof. Mikołejko wydał około tysiąca publikacji w dziewięciu językach. Wśród jego najważniejszych książek można wymienić m.in. takie tytuły jak „Katolicka filozofia kultury w Polsce w epoce modernizmu” (1987), „Elementy filozofii” (siedem wydań, 1998-2008), „Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa” (2001, przekład ukraiński - 2014), „Żywoty świętych poprawione” (2001, 2004, 2011), a także „Żywoty świętych poprawione ponownie” (2017), Studia i szkice o katolicyzmie polskim ostatnich lat” (2018) oraz „Prowincje ciemności. Eseje przygodne” (2018) i poemat „Kwintet” (2019).

Jego śmierć jest ogromną stratą dla świata nauki, szczególnie dla społeczności akademickiej związanej z filozofią i historią religii.

Bliskim składamy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.

Rektor, pracownicy, studenci i absolwenci Akademii WIT

Naborzeństwo pogrzebowe prof. Zbigniew Mikołejko

Nie żyje prof. Zbigniew Mikołejko