Studencki magazyn Fenomen

05/02/2024

Celem magazynu Fenomen jest promowanie twórczości studentów Grafiki w społeczności uczelnianej oraz poza nią.

Studencki magazyn Fenomen (fenomen.wit.edu.pl) jest projektem prowadzonym przez Studenckie Koło Naukowe Kwadrat działające na kierunku Grafika.

Chcemy, żeby Fenomen był projektem ożywiającym studenckie życie twórcze na naszej uczelni.

Magazyn będzie cyklicznie publikował przegląd prac studentów pod tematem przewodnim innym dla każdego wydania.

Chcemy, żeby Fenomen był ciągłym i żywym projektem, dlatego z pierwszym wydaniem magazynu otwieramy open call o prace do kolejnego.

Studencki magazyn Fenomen