Wyjazd studyjny na the Academy of Arts and Culture

03/07/2024

Wzmacniamy współpracę międzyuczelnianą, omawiamy projekty wymiany akademickiej i możliwości wystawiennicze. W ramach wymiany akademickiej Erasmus dr Agata Jagiełło-Tondera odbyła wyjazd studyjny na the Academy of Arts and Culture w Osijeku w Chorwacji.

Osijek jest czwartym co do wielkości miastem w Chorwacji w rejonie Slavonia we wschodniej części kraju. Wydziały Akademii: Wydział Muzyczny, Wydział Sztuk Pięknych i Wydział Sztuki Dramatycznej prowadzą pięć kierunków: śpiewu, fortepianu, edukacji muzycznej, sztuk pięknych, aktorstwa i lalkarstwa.

Prof. Katarina Žeravica oraz Jurica Novakovi oprowadzili po campusie oraz zapoznali z funkcjonowaniem wydziałów. W ramach wizyty i spotkań roboczych m.in. z Dyrektor Współpracy Międzynarodowej Doroteą Telarović wzmocniono współpracę międzyuczelnianą oraz omówiono projekty wymiany akademickiej i możliwości wystawienniczej.

Dr Jagiełło-Tondera uczestniczyła również w wernisażu Ornamental Contunuum Leo Pavlovica, absolwenta w Galerii Miejskiej. Leo Pavlovic, absolwent uczelni z pracowni prof. Mario Matokovića, jest zwycięzcą ubiegłorocznego konkursu państwowego dla studentów sztuk wizualnych. Prof. Matoković już wcześniej współpracował z Akademią WIT goszcząc jednego z naszych wykładowców na swoich zajęciach.

Wyjazd studyjny na the Academy of Arts and Culture

Wyjazd studyjny na the Academy of Arts and CultureWyjazd studyjny na the Academy of Arts and CultureWyjazd studyjny na the Academy of Arts and CultureWyjazd studyjny na the Academy of Arts and CultureWyjazd studyjny na the Academy of Arts and CultureWyjazd studyjny na the Academy of Arts and CultureWyjazd studyjny na the Academy of Arts and Culture

Wyjazd studyjny na the Academy of Arts and Culture