ankieta

Szanowni Państwo.

Uczelnia jest zainteresowana losem swoich Absolwentów dlatego zwracamy się z uprzejmą prośbą o wzięcie udziału w ankiecie. Zebrany w ten sposób materiał poddany zostanie analizie, a wyniki posłużą do ewentualnej modyfikacji planów studiów tak abyśmy mogli w przyszłych kształcić efektywniej, a wiedza uzyskana podczas studiów mogła być w pełni wykorzystywana w pracy zawodowej. Celem ankiety jest także określenie jak przebiega kariera zawodowa absolwentów uczelni oraz, czy studia w naszej uczelni spełniły oczekiwania osób studiujących. Badanie jest poufne, a dane przekazane przez Państwa posłużą wyłącznie do zestawień statystycznych.